E-BULB AMPUŁKA GAŚNICZA

Zarówno w domu, jak również w przemyśle, na co dzień posługujemy się różnymi urządzeniami usprawniającymi nasze życie w nowoczesnym świecie. Większość z tych produktów to urządzenia elektroniczne. Dla domu mogą to być: komputery, zmywarki i suszarki do naczyń, domowy sprzęt rozrywkowy i oświetleniowy, skrzynki i rozdzielnice elektryczne, inteligentne domowe urządzenia elektroniczne. Z kolei w przemyśle E-Bulb z powodzeniem stosować można w: komputerach przemysłowych, większym sprzęcie elektronicznym, szafach telekomunikacyjnych i rozdzielniach oraz w dowolnych płytkach drukowanych, które spotkać można prawie w każdym elektronicznym urządzeniu przemysłowym.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY I KORZYŚCI

 • Potwierdzona przez Grupę JOB niezawodność działania
 • Łatwy montaż
 • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej równy 0 (ODB = 0)
 • Najniższy wskaźnik GWP wśród alternatywnych czystych, chemicznych środków gaśniczych
 • Indywidualny wybór czujnika temperatury zadziałania
 • Bezobsługowy
 • Nie powoduje korozji
 • Nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami
 • Możliwy nadruk indywidualnego tekstu lub wzoru
 • Duży margines bezpieczeństwa dla ludzi
 • Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń